CONFERENCE.PP.UA - Все научные конференции

Главная | О проекте
 Направления
 o Все
 o Математика и механика
 o Компьютерные науки
 o Физика и астрономия
 o Науки про Землю
 o Инженерия и энергетика
 o Электротехника и приборостроение
 o Транспорт
 o Материалознавство, металлургия
 o Химия
 o Медицина
 o Биология и биотехнологии
 o Сельскохозяйственные науки
 o Архитектура и строительство
 o Психология и социология
 o Педагогика и образование
 o Экономика и менеджмент
 o История
 o Философия, культура и искусство
 o Филология и журналистика
 o Политология и международные отношения
 o Право и гос. управление
 o Военные науки и нац. безопасность
 o Гранты
 o Стипендиальные программы
 o Журналы

 Объявление
Администрация данной базы надеется, что информация была Вам полезна. Если Вы являетесь представителем оргкомитета научной конференции, которой еще нет в нашей базе - просим зарегистрироваться и добавить информацию.

 Популярные из последних

 Вход на сайт
Логин
Пароль
Регистрация на сайте! Забыли пароль?
TOP.zp.ua
Locations of visitors to this page

ІІ Міжнародна науково-практична конференці "Освіта, наука та самореалізація молоді"

Специализация: Психология и социология; Педагогика и образование;
Дата подачи (дедлайн): 15.10.2009
Дата начала: 12.11.2009
Место проведения: м. Рівне

Сайт конференции: http://www.univerua.rv.ua

Информация:

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції науковців, аспірантів,
магістрантів та студентів

«ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»

Конференція відбудеться 12-14 листопада 2009 року
на базі Рівненського інституту ВМУРоЛ «Україна» (м. Рівне, вул. Котляревського, 1-в)

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти, а також практичні психологи, вчителі та соціальні працівники, яких цікавлять питання освіти, науки та самореалізації молодої особистості.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська.

Основні тематичні напрямки роботи конференції:
1. Психолого-педагогічні аспекти навчання та виховання сучасної молоді в умовах гуманізації суспільства.
2. Розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху інтеграції в Болонський процес.
3. Формування професійної спрямованості та компетентності молоді на основі ціннісної орієнтації і здорового способу життя.
4. Соціально-педагогічні проблеми реабілітації та супроводу осіб з особливими потребами.
5. Віктимологія як проблема психологічного аналізу.

За результатами конференції буде видано збірник наукових праць, що входить до переліку ВАК як такий, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Вимоги до оформлення статей:
1. Загальний обсяг статті – 10-12 сторінок (20 тис. знаків). Обов'язкова анотація (обсягом 3-5 речень) та ключові слова статті українською, російською та англійською мовами, які розміщуються після прізвища, імені та по батькові автора й заголовка статті.
2. Матеріали подаються на паперовому та електронному носіях.
3. Електронний варіант: файл формату "RTF" або "DOC" на дискеті 3,5. Шрифт "Times New Roman", кегль 14; міжрядковий інтервал - 1,5; поля: зліва, зверху, знизу – 2,5 см, справа – 1,5 см; абзацний відступ - 1,25 см.
4. Назва статті – напівжирними літерами посередині тексту. Прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (установа) після назви у правому кутку.
5. Список літератури (кегль 12) в кінці статті (посилання на кожне джерело в тексті статті за формою[1, с.3] у порядку згадування в тексті статті - обов’язкове).
6. Стаття має відповідати вимогам ВАК до публікацій у фахових виданнях (Постанова ВАК України № 1-02/03 від 05.01.2003 р.), а саме, містити такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
При невідповідності зазначеним вимогам ВАК України статті до друку не приймаються. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Заявки на участь у конференції та статті надсилати на паперовому та електронному носіях до 15 жовтня 2009 р. за адресою: Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», вул. Котляревського, 1-в, м. Рівне, 33028, Україна (з приміткою «Матеріали конференції»).
Електронний варіант надсилати на дискеті або на e-mail: nazarevich@bk.ru або olya-kvitka@mail.ru

Оргвнесок за участь у конференції – 60 грн. Вартість публікації статті – 20 грн. за 1 стор.
Кошти перераховувати на рахунок: Отримувач – Рівненський інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»; Код ЄДРПОУ 25736759; ВАТ «Укрексімбанк» МФО 333539 р/р 2600800017851
Призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції.

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

Телефон для довідок: 8(0362) 60-96-27, моб.: 8(066)7686968, 8(067)7317265.
Контактна особа – Назаревич Вікторія В’ячеславівна, тел. 8(067)7317265, e-mail: nazarevich@bk.ru

 

Добавил: Ольга Дячук 24.09.2009 21:01:04

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, опубликованную посетителями.
CONFERENCE.PP.UA © 2009-2015